Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Home
Publicatiedatum:Mei 02, 2011
Hits:862594
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Home

Duurzaam investeren nog steeds in de lift

Nieuw MIRA-rapport toont dat zowel het aanbod als het volume aan duurzame beleggingen fors toeneemt.

De huidige maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid lijkt weerklank te vinden in de financiële markten. Sustainable finance zit in de lift. In 2017 steeg de interesse, en dat lijkt zicht door te zetten in 2018. Dat maakt van 2017 misschien wel een scharnierjaar van een blijvende groei.

Deze vaststelling is te vinden in een nieuw MIRA-rapport (Milieurapport Vlaanderen) dat tot stand kwam door een samenwerking tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel. Enerzijds staat het rapport stil bij de evolutie van duurzaam sparen en beleggen, anderzijds geeft de studie trends en inzichten weer voor wie duurzaam wil investeren.

De volledige studie kan u hier raadplegen.

Ethibel-fondsen ... en u belegt met respect voor mens en natuur

Een fonds met Ethibel-label belegt enkel in aandelen van bedrijven die sterk scoren op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat komt erop neer dat ze het evenwicht bewaren tussen economische vooruitgang, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid.

Hoe duurzaam zijn duurzame beleggingen?

Belegt u duurzaam omdat u geen aandelen hebt in bedrijven die wapens produceren of betrokken zijn in kernenergie? Misschien wel, misschien ook niet. Hoe wordt het personeel behandeld en hoe wordt met de grondstoffen omgesprongen?

Ethibel-labels zetten vaart achter MVO

Forum ETHIBEL laat enkel aandelen toe van bedrijven die op alle vlakken van MVO sterk scoren. Hiermee stimuleren we de bedrijfswereld om ernstig werk te maken van verantwoord ondernemen en niet enkel te gaan voor snelle winst ten koste van mens en milieu.

Uw MVO-ambities worden door Forum ETHIBEL bekrachtigd

Onze certificeringen en audits: onmisbare instrumenten voor ondernemingen die inzetten op deugdelijk bestuur en transparant ondernemen.

Your CSR ambitions are confirmed by Forum ETHIBEL

Our certifications and audits: indispensable instruments for companies who are dedicated to corporate governance and transparent entrepreneurship