Onze visie

Forum Ethibel als trendsetter


De werking van Forum Ethibel bestaat uit drie grote pijlers: 'Trendsetter', 'Ondersteuning op maat' en 'Maatschappelijke inbedding'.


In de eerste pijler, zetten we onze eigen waarden en visie op duurzaamheid uiteen. 


We doen dit door kwantitatieve data op een genuanceerde manier te interpreteren. De combinatie van data over sectoren, bedrijven en ESG-scores (milieu (environment) – sociale factoren (social) – goed bestuur (good governance)), met de beoordeling ervan door een team van experts (de registercommissie), resulteert in het investeringsregister van Forum Ethibel.


Dit register vormt de basis voor de Ethibel labels, die op hun beurt de basis vormen voor de ontwikkeling van de Ethibel Duurzaamheidsindex.Het investeringsregister

Het investeringsregister is een duurzaam investeringsuniversum, bestaande uit bedrijven en landen waar een duurzaamheidsfilter op werd toegepast. Door data te beoordelen, worden er scores toegekend aan bedrijven en landen en worden ze opgenomen in of uitgesloten van het register.

De samenstelling van ons register streeft naar een evenwichtige sectorale en geografische spreiding. Het doel is ervoor te zorgen dat fondsbeheerders een financieel en technisch gezonde portefeuille kunnen samenstellen op basis van ons register.
Het investeringsregister kan door iedereen geraadpleegd worden voor niet-commercieel gebruik. Schrijf je hier in om toegang te verkrijgen.

Voor meer informatie over de selectie van de bedrijven en landen en welke criteria er gehanteerd worden, ga naar Ons duurzaam universum


Ethibel label

Forum Ethibel ontwikkelde twee labels, vertrekkende van het duurzaam investeringsuniversum: Ethibel PIONEER en Ethibel EXCELLENCE.


Beide labels zijn kwaliteitslabels: een label dat op een visuele manier (d.m.v. een logo) aanduidt dat een product gecertificeerd werd door een onafhankelijke en gespecialiseerde instantie. Het zijn keurmerken voor beleggingsfondsen die uitsluitend beleggen in aandelen of obligaties, opgenomen in het Investeringsregister en met de score A of B (PIONEER) of A, B of C (EXCELLENCE).

Onze labels worden toegekend aan verschillende producten die aan dezelfde specificaties voldoen. Financiële instellingen die een label wensen te verkrijgen, dienen dit aan te vragen bij Forum Ethibel. Het label wordt toegewezen onder strikte voorwaarden die worden opgenomen in een contract. Forum Ethibel zal regelmatig nagaan of het fonds hier nog steeds aan voldoet.

Voor meer info en om te bekijken welke fondsen een Ethibel label dragen, ga naar Labels en certificaten.


Solactive Indexen CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Forum Ethibel draagt bij tot de samenstelling van de belegbare universa voor de Solactive Europe Corporate Social Responsibility en de Solactive Global Corporate Social Responsibility Indexen. Deze indexen, die vroeger bekend stonden als de Ethibel Sustainability Indexen, zijn nu eigendom van de indexontwikkelaar Solactive, hoewel die nog steeds steunt op de methodologie van Forum Ethibel. Bedrijven die in opspraak komen of betrokken zijn in controversiële activiteiten worden individueel geëvalueerd en mogelijk uitgesloten. Op basis van de ESG-factoren bepaalt Forum Ethibel de selectie van de beste spelers in het universum.

De indexen volgen het koersverloop van bedrijven binnen de ontwikkelde Europese en wereldwijde markten. Deze indexen kunnen ook een vertrekpunt zijn om andere indexen te ontwikkelen, zoals de Solactive Euro 50 ESG Index Family die de 50 grootste bedrijven in de Eurozone selecteert.

Deze indicatoren kunnen inzichten bieden over de prestaties van duurzame beleggingen en stellen beleggers in staat deze te vergelijken met traditionele aandelen. Voor vermogensbeheerders is het een nuttig instrument voor het passieve beheer van duurzame fondsen.

De samenstelling van de index kan worden geraadpleegd op de website van Solactive. Via deze link krijgt u toegang tot de Solactive Europe Corporate Social Responsibility Index. De indexsamenstelling geeft een overzicht van alle ondernemingen die momenteel zijn opgenomen.