Op maat

Ondersteuning op maat

De werking van Forum Ethibel bestaat uit drie grote pijlers: 'Trendsetter', 'Ondersteuning op maat' en 'Maatschappelijke inbedding'. In onze tweede pijler, bieden we ondersteuning op maat, zowel aan institutionele investeerders als aan financiële instellingen.

Enerzijds, leggen we ons toe op onafhankelijke opvolging van financiële producten – ontwikkeld en op de markt gebracht door financiële spelers. Anderzijds, begeleiden en ondersteunen we institutionele beleggers bij de bepaling en implementatie van een duurzaam beleggingsbeleid. Dit proces start met de waarden en de keuzes van de klant waarbij deze zijn/haar eigen kwaliteitseisen of criteria bepaalt.

Audit en certificering

Forum Ethibel wordt erkend als expert op het gebied van audits en certificering van zowel financiële als niet-financiële producten en diensten.

Zowel bedrijven/organisaties zelf als instellingen die in bepaalde bedrijven wensen te investeren of een samenwerking willen aangaan, kunnen bij Forum Ethibel terecht met vragen over duurzaamheid en audits.

Forum Ethibel kent ook certificaten toe om aan te tonen dat een product of dienst in lijn ligt met zelfopgelegde criteria. Dit certificaat garandeert dat voorwaarden omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), daadwerkelijk worden nageleefd. Hoewel dit certificaat gebaseerd is op criteria van de klanten zelf, moet er alsnog voldaan worden aan een aantal minimum vereisten omtrent mensen- en arbeidsrechten, milieuschendingen en bewapening, en de principes van UN Global Compact

Wanneer Forum Ethibel een product of dienst certificeert, zijn herhaaldelijke screenings vereist. Certificaten worden slechts uitgereikt voor de duur van een afgesproken periode (één jaar, één semester, één trimester). Nadien wordt er een nieuwe audit uitgevoerd om na te gaan of de klant nog steeds voldoet aan de zelfopgelegde criteria.

Certificaten kunnen worden toegekend aan verschillende soorten ‘producten’, gaande van beleggingsfondsen over verzekeringsproducten tot solidaire investeringen en impactinvesteringen. Voor diepgaandere informatie en om de certificaten te bekijken, ga naar Labels en certificaten.

Jouw duurzaam portfolio

Zoals reeds kort aangehaald, begeleiden en ondersteunen we institutionele beleggers bij het bepalen en implementeren van een duurzaam beleggingsbeleid.

Samen met de klant trachten we de visie, normen en waarden van de organisatie te vertalen in een duurzaam beleggingsbeleid. We gaan op zoek naar welke elementen het bedrijf in kwestie belangrijk acht om het beleggingsbeleid en de –portefeuille hierop af te stemmen. Dit kan zowel voor organisaties die een nieuw beleggingsbeleid wensen te ontwikkelen, als voor de herziening van een reeds bestaand beleid.

Om tot een duurzaam investeringbeleid te komen, worden volgende stappen gezet, in dialoog met de klant:

Dit proces start met de definiëring van een duurzaam beleggingsbeleid. 

Wanneer dit geformuleerd is, wordt de actuele situatie geanalyseerd. Duurzaam-heidskeuzes worden concreet en meetbaar in een duurzaamheids-beleid en een bestaande portefeuille wordt omgevormd naar een beleggingsportefeuille in lijn met dit beleid. 

Eens het investeringsbeleid geïmplementeerd wordt, gaan we via periodieke controles van transacties en financiële posities na of het zelfopgelegde beleid effectief wordt nageleefd. Afwijkingen worden in kaart gebracht zodat correcties stapsgewijs kunnen worden aangebracht.

Dit maatwerk verschilt bij elke investeerder, maar resulteert steeds in een stap verder richting duurzaamheid.

Interesse? Contacteer info@ethibel.com voor een potentiële samenwerking!