Trendsetter

Forum Ethibel als trendsetter

De werking van Forum Ethibel bestaat uit drie grote pijlers: 'Trendsetter', 'Ondersteuning op maat' en 'Maatschappelijke inbedding'. In de eerste pijler, zetten we onze eigen waarden en visie op duurzaamheid uiteen.

We doen dit door kwantitatieve data op een genuanceerde manier te interpreteren. Een team van experts - de registercommissie - beoordeelt over beschikbare data van sectoren, bedrijven en ESG-scores  (milieu /environment – sociale factoren/social – goed bestuur/good governance).


Het investeringsregister

Het investeringsregister is een duurzaam investeringsuniversum, bestaande uit bedrijven en landen waar een duurzaamheidsfilter op werd toegepast. De registercommissie beoordeelt de beschikbare data van overheden en landen, beschikbaar gemaakt door Moody's ESG Solutions. Ze kennen scores toe aan deze bedrijven en landen op basis waarvan ze worden opgenomen of uitgesloten van het register. Dit register vormt de basis voor de Ethibel labels. De samenstelling van ons register streeft naar een evenwichtige sectorale en geografische spreiding. Het doel is ervoor te zorgen dat fondsbeheerders een financieel en technisch gezonde portefeuille kunnen samenstellen op basis van ons register.

In het tabblad 'Ons duurzaam universum' kan je meer info vinden over de selectiecriteria van de bedrijven en landen. Het investeringsregister kan door iedereen geraadpleegd worden voor niet-commercieel gebruik. 

Schrijf je hier gratis in om toegang te verkrijgen tot het register.


Ethibel label

Forum Ethibel ontwikkelde twee labels, gebaseerd op de methode van het investeringsregister: Ethibel PIONEER en Ethibel EXCELLENCE.


Beide labels zijn kwaliteitslabels: een label dat op een visuele manier (d.m.v. een logo) aanduidt dat een product gecertificeerd werd door een onafhankelijke en gespecialiseerde instantie


Het zijn keurmerken voor beleggingsfondsen die uitsluitend beleggen in aandelen of obligaties, opgenomen in het Investeringsregister en met de score A of B (PIONEER) of A, B of C (EXCELLENCE).

Onze labels worden toegekend aan verschillende producten die aan dezelfde specificaties voldoen. Financiële instellingen die een label wensen te verkrijgen, dienen dit aan te vragen bij Forum Ethibel. Het label wordt toegewezen onder strikte voorwaarden die worden opgenomen in een contract. Forum Ethibel zal regelmatig nagaan of het fonds hier nog steeds aan voldoet.

Om meer info te krijgen over de fondsen die Ethibel label dragen, ga naar Labels en certificaten.