Visie & missie

Visie

Forum Ethibel pioniert met standaarden voor een duurzame financiële sector en (sociale) economie. We dagen de status quo uit en brengen geloofwaardige, duurzame CSR- en SRI-praktijken tot stand. We zien een toekomst waarin bedrijven, organisaties en financiële instellingen verantwoordelijkheid voor het milieu, sociale kwesties en goed bestuur volledig in hun activiteiten integreren. Door samen te werken met stakeholders in de hele economie ondersteunen we de overgang naar een duurzame samenleving. 

Missie

Forum Ethibel is expert in het bieden van verificatiediensten en advies. Zo helpen we (sociale) organisaties en bedrijven om meer geloofwaardige duurzame praktijken op te zetten en zich af te stemmen op duurzame financiering. Onze innovatieve en praktijkgerichte oplossingen zijn bestemd voor zowel pioniers als degenen die een duwtje in de rug nodig hebben. Kennisopbouw zit in ons DNA. Wij doen onderzoek, delen inzichten en best practices met relevante stakeholders en zorgen voor bewustwording bij het grote publiek. Als onafhankelijke not-for-profit organisatie bepalen wij mee de agenda en dagen wij de huidige normen voor duurzaam beleggen en duurzaam gedrag in de (sociale) economie uit.

Wij bevorderen transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid in de financiële markten, het bedrijfsleven en de (sociale) economie.

 In onze werking hechten we belang aan 4 kernwaarden:

Een stukje geschiedenis