Visie & missie

Visie

Met als doel de overgang naar een duurzame samenleving te vergemakkelijken en te versnellen, willen we impact creëren door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijk verantwoord investeren (MVI) actief te promoten.

Missie

Het is onze missie om transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid te versterken op de financiële markt.

Forum Ethibel is al 30 jaar een onafhankelijke speler die begeleidings-, verificatie- en certificatiediensten aanbiedt. onze kernactiviteiten zijn enerzijds gebaseerd op financiële producten en anderzijds op maatschappelijk georiënteerde organisaties die aan specifieke duurzaamheidseisen voldoen. Forum Ethibel is een non-profitorganisatie die concrete oplossingen biedt voor duurzaam investeren en haar expertise ter beschikking stelt van het publiek in de vorm van advies op maat en onderzoekswerk.

Ons aanbod werd doorheen de jaren uitgebreid en kan ondertussen worden samengevat in drie pijlers:De initiële focus - het ontwikkelen en implementeren van ons eigen duurzaamheidsbeleid - werd aangevuld met twee nieuwe werkdomeinen: ondersteuning op maat en maatschappelijke inbedding.


 In de rubriek 'wat doen we', vind je meer informatie over elk onderdeel.


 

De rode draad in onze werking is de samenwerking met investeerders, spaarders, financiële instellingen, bedrijven, overheden en ngo’s. Hoewel Forum Ethibel een Belgische organisatie is, overschrijdt het netwerk waarmee we de dialoog aangaan onze landsgrenzen. 


Door overleg met verschillende belanghebbenden trachten we maximale sociale impact te bereiken en bij te dragen aan een meer duurzame samenleving.

 In onze werking hechten we belang aan 4 kernwaarden:

Een stukje geschiedenis