Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) zet de beleidslijnen van Forum Ethibel uit en beslist over de in- en exclusie van bedrijven in het Investeringsregister. De RvB komt 4 tot 6 keer per jaar samen.