Een objectieve kijk op uw duurzame lening

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar groene financiering. Er is echter nogal wat kritiek over greenwashing, waardoor het voor banken een uitdaging wordt om hun geloofwaardigheid bij het rapporteren van deze cijfers te onderbouwen.

Een manier om dit te doen is een Second Party Opinion (SPO). Dat soort externe beoordelingen is al ingeburgerd bij groene en sociale obligaties. De Green Loan Principles (GPL), de Social Loan Principles (SPL) of de Sustainability Linked Loans Principles (SLLP) kunnen echter ook op klassieke leningen worden toegepast.

“Groene en sociale leningen zijn bedoeld om specifieke duurzame projecten te financieren, zoals windmolenparken of duurzame woningen”, legt Alexander Caris, Research Officer bij Forum Ethibel, uit. “We gaan eerst na of de besteding van de lening uitgebreid beschreven is en of de besteding van de opbrengsten duidelijk aansluit bij groene en/of sociale doelstellingen. Hiermee wordt de grootste dreiging van greenwashing vermeden. Daarnaast bekijken we ook of de lening in aanmerking komt voor de EU-taxonomie.”

“Vervolgens interviewen we de kredietnemer om inzicht te krijgen in hoe zij de duurzaamheid van hun voorgestelde projecten beoordelen”, vervolgt Caris. “Het is van cruciaal belang om de sociale en ecologische voordelen binnen een alomvattend raamwerk te identificeren en te begrijpen. Meestal worden daarvoor de Sustainable Development Goals (SDG’s) of de EU-taxonomie gebruikt. Daarnaast beoordelen wij hoe ambitieus het project is in vergelijking met anderen in de sector. Dit beperkt de SPO echter niet tot het project in kwestie: we kijken breder naar hoe de gekozen duurzaamheidsdoelstellingen overeenkomen met die van de kredietnemer.”

Holistische benadering

Forum Ethibel hanteert een holistische benadering van duurzaamheid en benadrukt dat elk groenleningsproject rekening moet houden met sociale risico's wanneer deze aanzienlijk zijn, en omgekeerd.

“We verifiëren ook het beheer van de opbrengsten”, zegt Caris, “Er moet een duidelijk proces zijn om bij te houden of het geld op de beoogde manier wordt besteed. Dit zou kunnen inhouden dat het geld op een speciale rekening wordt bewaard en dat er transparantie is over de interne bestuursprocessen. Tot slot onderstrepen wij de GLP- en SLP-aanbeveling om zoveel mogelijk openbaar te maken. Ook controleren we of de openbaar gemaakte indicatoren duidelijk, alomvattend en verantwoord zijn.”


“In plaats van te kijken naar de besteding van de opbrengsten, dragen Sustainability Linked Loans bij aan de duurzaamheidsprestaties van de kredietnemer op basis van goed gedefinieerde KPI’s”, legt Caris uit. “Daarom worden ze doorgaans gebruikt om algemene bedrijfsactiviteiten te financieren.”

De beoordeling voor Sustainability Linked Loans bestaat uit vijf afzonderlijke stappen. “Eerst verifiëren we of de KPI’s van de kredietnemer relevant zijn voor de specifieke sector, materieel zijn voor de activiteiten van het bedrijf, op een consistente basis meetbaar zijn en kunnen worden gebenchmarkt. Ten tweede beoordelen we de Sustainable Performance Targets (SPT’s) die de kredietnemer naar voren brengt op hun ambitieniveau. We vergelijken de SPT’s met de prestaties uit het verleden van het bedrijf, zijn branchegenoten, door de regelgeving vereiste doelstellingen en op wetenschap gebaseerde scenario’s zoals de vermindering van de CO2-uitstoot. Net als bij de groene en sociale leningen is materialiteit van cruciaal belang. Ten derde controleren we of het voldoen aan de vooraf gedefinieerde SPT’s gekoppeld is aan een economisch resultaat. Dit moedigt de kredietnemer aan om realistische verplichtingen te formuleren en na te streven. Ten vierde zorgen wij ervoor dat de kredietnemer rapporteert aan zijn kredietverstrekkers. Ten slotte moeten de SPT’s jaarlijks worden geverifieerd. Dit kan gedaan worden door een gekwalificeerde externe reviewer met relevante expertise, zoals een auditor, milieuadviseur en/of onafhankelijk ratingbureau.” 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief