Labels en certificaten

Labels

Vertrekkende van het duurzaam investeringsuniversum ontwikkelt Forum Ethibel twee labels: Ethibel PIONEER en Ethibel EXCELLENCE. 

Extra info:

 • De fondsen kunnen ook staatsobligaties en obligaties uitgegeven door internationale instellingen bevatten.
 • De labels zeggen niets over de ‘financiële kwaliteit’ van een fonds ‘(vb. verwacht rendement, risicoprofiel).


Certificaten


Forum Ethibel kent certificaten toe om aan te tonen dat een product of dienst in lijn ligt met zelfopgelegde criteria. Dit certificaat garandeert dat voorwaarden omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) daadwerkelijk worden nageleefd.

Certificaten worden slechts uitgereikt voor een afgesproken periode (één jaar, één trimester, één semester). Nadien worden er nieuwe audits uitgevoerd om na te gaan of de klant nog steeds voldoet. 


Certificaten kunnen worden toegekend aan verschillende soorten ‘producten’. Hieronder bieden we een overzicht van producten die Forum Ethibel heeft gecertificeerd. De meest recente certificaten kan u hier raadplegen. Voorgaande certificaten dienen te worden opgevraagd. 

Verificatieopdracht

Forum Ethibel treedt op als verifier van de duurzame kwaliteitsnorm van Febelfin (gelanceerd in november 2019) , waarmee financiële producten het duurzaamheidslabel "Towards Sustainability" krijgen toegekend. Als onafhankelijke partij screenen we de binnenkomende aanvragen op hun duurzaamheidsbeleid. Of een product het label al dan niet krijgt toegekend, wordt beslist door een ander orgaan: het Central Labelling Agency.

Meer info vindt u op: Towards Sustainability.

Verificatie van investeringsbeleid

 • Kempen Capital Management (2019)

Verificatie van duurzame spaarproducten

= Verificatie van de duurzame herbelegging van de volledige portefeuille van het (de) aangeboden duurzame spaarproduct (en).
 • SpaarPlus spaarrekening van vdk bank (2022)

Verificatie van duurzame beleggingsproducten

= Verificatie van de duurzame herbelegging van het beleggingsproduct, op basis van de vooraf bepaalde MVI-criteria.

Verificatie van aandelenindices

= Verificatie en monitoring van een index met betrekking tot de conformiteit van de index met niet financiële aspecten van het rulebook & zorgvuldig onderzoek van het proces dat voorafgegaan is aan het samenstellen van de index.
 • Ethical Europe Equity Index (EEEI) (2022 - 2e trimester - Enkel beschikbaar in het Engels of Frans)

  Naast de certificatie van de index, controleert Forum Ethibel de conformiteit van de wederbelegging van de volledige inlage van de spaarcomponent met vooropgestelde sociaal-ethische criteria

  1. SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 22 (2020)

   Een gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset & verdeeld door vdk bank

  2. Smart Invest Bon (2020)

   Reeks beleggingsverzekeringen o.b.v. EEEI, uitgegeven door AG Insurance & BNP Paribas Fortis
   Collectieve certificeringsverklaring van de Smart Invest Bon SRI Serie, van toepassing op de Smart Invest Bon SRI Europe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Smart Invest Bon SRI 90 Europe Booster 1, 2, 3 & Smart Invest Bon SRI 90 Europe 1, 2

  3. Collectieve certificeringsverklaring van de BP2F SRI Note Serie (2020)

   Een reeks gestructureerde obligaties o.b.v. EEEI, uitgegeven door BNP Paribas Fortis

 • Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Index (2020 - 2e trimester - Enkel beschikbaar in het Engels)

Verificatie van solidaire en impactinvesteringen

= Verificatie van de financiële en operationele aspecten van de solidariteitsondersteunende programma’s van een organisatie.

Verificatie van sociaal doel, ethische code en goed bestuur

Transparantie-ID

Het certificaat omschrijft hoe steden of gemeenten omgaan met de financiën en op welke beleidsdomeinen er wordt ingezet. Het duidt de motivatie van het bestuur tot goed financieel beheer en transparante communicatie hierover.