Impactinvesteerder gezocht voor pilootproject

De sector van impactinvesteerders kent een razendsnelle groei. Toch zet de grote diversiteit binnen de sector de deur open voor impactwashing. Met een nieuw Impact Certificaat wil Forum Ethibel haar jarenlange expertise inzetten om de standaardisatie en transparantie binnen de sector vooruit te helpen. Misschien ben jij de private equity impactinvesteerder die we zoeken voor ons pilootproject?

Impactinvesteren zet kapitaal doelgericht in om sociale en duurzame resultaten of veranderingen te bereiken. Deze manier van investeren groeit de laatste jaren sterk. Ook al bedraagt impactinvesteren op dit moment slechts 0,5% (80 miljard euro) van de totale Europese investeringsmarkt en tussen de 1 à 2,5% van de Belgische investeringsmarkt (afhankelijk van de gehanteerde definitie), de verwachting is dat dit percentage snel stijgt.

“De toenemende focus van private equity investeerders op impact heeft geleid tot de ontwikkeling van een groot aantal principes, kaders, standaarden, tools en indicatoren voor impactmanagement en -meting,” aldus Sofie Versmissen, Research Officer bij Forum Ethibel. “Tot nu toe is het begrip impact niet geformaliseerd, wat leidt tot verschillende interpretaties. De veelheid aan termen en concepten maken het moeilijk om de weg te vinden in de wereld van impactinvesteren.”
Binnen de Europese context van impactinvesteren zijn drie algemeen aanvaarde concepten van belang: intentionaliteit, meetbaarheid en additionaliteit. Omwille van de heterogeniteit in de sector, worden nog andere concepten gelinkt aan impactinvesteren. Een eerste is ‘attributie’: het toeschrijven van de positief of negatief gegenereerde impact aan een specifieke actor. Daarnaast lees je vaak de term ‘materialiteit’, namelijk nagaan welke investeringen een pertinente impact hebben. Materialiteit wordt vaak gemeten door de ecologische of sociale impact gelijk te stellen aan een geldwaarde, ook ‘social return on investment’ (SROI) genoemd.
Sommige impactinvesteerders leggen hun eigen nadruk op het behalen van impactdoelstellingen enerzijds, en het financieel rendement anderzijds. Investeerders die het bereiken van de impactdoelstelling als hoofddoel zien en daardoor een lager marktrendement accepteren, worden wel eens ‘sociale investeerders’ genoemd.
“Het is essentieel om te begrijpen op welke manier impactbeleggingen dringende maatschappelijke en ecologische problemen concreet aanpakken,” aldus Versmissen. “Vermogensbeheerders stellen doorgaans een ‘Impact Meting & Management’ (IMM) methodologie op. Ze doen dit niet enkel om hun impact te meten, maar ook om deze te optimaliseren tijdens de investeringsperiode.”

Met Impact Certificaat blijft Forum Ethibel trouw aan zijn traditie van constante innovatie. “Gezien impactinvesteren relatief nieuw is en er nog geen universeel aanvaarde standaarden of definities bestaan, rapporteren impactinvesteerders vrijwillig en volgens hun eigen interpretatie over de behaalde impact,” verduidelijkt Versmissen. “Het gevaar hiervan is dat dit - al dan niet intentioneel -resulteert in impact washing of overclaiming. Daar proberen we met onze nieuw uitgewerkte methodologie aan te verhelpen. We zijn zeker nog op zoek naar impactinvesteerders die willen meewerken aan een pilot.”

Ben of ken jij een impactinvesteerder die wil meewerken aan onze pilot? Neem contact op met Sofie.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief