Certificatie SpaarPlus rekening vdk

De SpaarPlus rekening van Vdk Bank is een spaarrekening die rekening houdt met duurzaamheidsprincipes en met een positieve bijdrage aan de maatschappij. Het spaargeld op deze rekening wordt herbelegd in kredieten of investeringen die sociaal en ethisch verantwoord zijn. Denk hierbij aan kredieten voor microfinancieringsinstellingen, de sociale economie, hernieuwbare energie, sociale woningbouw, onderwijs… Vdk volgt hierbij de principes en normen volgens haar ethische code. Vdk heeft bovendien een structureel partnerschap met geëngageerde partnerorganisaties waaraan ze jaarlijks giften toekent om zo een maatschappelijk draagvlak te creëren.

We certificeren de SpaarPlus rekening jaarlijks met Forum Ethibel. Klik op deze link om het certificaat terug te vinden.  

Schrijf u in op onze nieuwsbrief