Ook pensioenen verduurzamen

Hoewel de gevolgen van de klimaatverandering nu al duidelijk zijn, willen we toch vooral voor de volgende generaties de schade beperken. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat beleggingen op langere termijn – zoals bijvoorbeeld voor pensioenen – duurzaamheidscriteria opnemen in hun beleggingsstrategie. Iets wat ze ook bij PensioPlus ter harte nemen.

PensioPlus verenigt de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) en de inrichters van een sectoraal aanvullend pensioenplan. Eind 2021 beheerden de Belgische IBP’s samen 47,1 miljard EUR. Ook voor PensioPlus wordt ESG een steeds relevanter thema.

Binnen de schoot van de organisatie werd enkele jaren geleden de werkgroep sustainable finance in het leven geroepen. Het is de plaats om ervaringen te delen over hoe pensioenfondsen een invulling kunnen geven aan duurzaam investeren. De werkgroep bereidde een antwoord voor op de enquête “Survey on policy options for a Belgian Strategy for Sustainable Finance”. Daarnaast bekeek de werkgroep wat onze noorderburen ontwikkelden in het kader van het “Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen”. Omdat de Belgische overheid er aan dacht om 2de en 3de pijlerpensioenplannen niet langer toe te laten te investeren in fossiele brandstoffen, werden alternatieve denkpistes onderzocht.
Marc Van den Bosch, adjunct-secretaris-generaal van PensioPlus legt uit:

“ESG-aspecten (Environmental, Social & Governance) blijven iets om nog meer rekening mee te houden dan nu al gebeurt. Pensioenfondsen kunnen een voorname rol spelen in de financiering van de transitie naar een duurzame en groene economie. Door investeringen binnen het kader van onze prudentiële regelgeving te kanaliseren in de richting van een transitie naar een meer klimaatneutrale en -bestendige economie wil de sector bijdragen tot de verwezenlijking van deze beleidsdoelstellingen.”

Je vindt het jaarverslag van PensioPlus op hun website.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief