Brugge ontvangt het eerste Transparantie ID van Forum Ethibel

Voor stad Brugge staat een duurzaam beleid, gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), hoog op de agenda. Ook de financiën ontsnappen hier niet aan en het bestuur opteert voor een transparante en duurzame aanpak. Dit wordt gecertificeerd door Forum Ethibel in het Transparantie ID: een manier om transparant te communiceren over het financieel beleid. Het Transparantie ID is nieuw en een primeur voor Brugge!


Eind 2019 lichtte Forum Ethibel de financiën van Stad Brugge door. Er werd nagegaan hoe de financiën beheerd worden, hoe de spaarcenten gespreid worden en op welke manier de financiën het duurzaam beleidsprogramma reflecteren. Groep Brugge (stad, OCMW en Politie) gaat het engagement aan om het certificaat jaarlijks te vernieuwen. Op deze manier zullen de stappen richting duurzaam financieel beheer kunnen worden opgevolgd. Het Transparantie ID onderlijnt de ambitie van het bestuur om investeringen, subsidies, leningen en kredieten te verduurzamen, in lijn met sociale, maatschappelijke en ecologische accenten van het beleidsprogramma.


Lees hier het persbericht van Stad Brugge zelf. 


Schrijf u in op onze nieuwsbrief