Registercommissie

De Registercommissie (RC) is het onafhankelijk adviesorgaan van Forum Ethibel. De belangrijkste taken omvatten:

  • Individuele bedrijven evalueren aan de hand van data aangeleverd door een ESG-provider.
  • Opstellen van aanbevelingen voor de Raad van Bestuur omtrent de in- en exclusie van bedrijven in het Investeringsregister.
  • Problemen en onderwerpen aankaarten die onderzocht moeten worden in één of meerdere sectoren.
  • De Raad van Bestuur adviseren inzake methodologie.

De RC bestaat momenteel uit 6 leden, elk met expertise in verschillende domeinen binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De RC komt 6 à 7 keer per jaar samen.